ბაზრის კვლევა   სსიპ -ქალაქ თბილისის N217 საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის კვლევას
14.11.2016
  
 
სსიპ -ქალაქ თბილისის N217 საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის კვლევას საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის მიზნით. კერძოდ,
1.საკანცელარიო ნივთები;
2.სამეურნეო საქონელი;
3.სანიტარულ-ჰიგიენური საშუალებები;
4.ელექტრო საქონელი;
5.საოფისე ავეჯი;
6.სამედიცინო მედიკამენტები;
7.კომპიუტერული მომსახურება;
8.სანტექნიკური მომსახურება;
9.სადერატიზაციო-სადეზინსექციო მომსახურება.
               
შესყიდვის ობიექტის დასახელება და რაოდენობა მოცემულია წინამდებარე განცხადების
დანართში #1.
 
აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არა უგვიანეს 2016 წლის 17 ნოემბრისა, შესაბამისი  ინფორმაცია/მონაცემები მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: tbilisi217@mes.gov.ge
 ან წერილობით წარმოადგინოთ სსიპ - ქალაქ თბილისის N217 საჯარო სკოლაში
(მისამართი: ქ. თბილისი, დიდი ლილო, არჩილ მეფის N5).
დამატებითი ინფორმაციისათვის დაუკავშირდით საკონტაქტო პირს:
რუსუდან ქელდიშვილი,
მობ. 551 08 05 24
 
მადლობას გიხდით ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.

მიბმული ფაილები