ბაზრის კვლევა   სსიპ ქაალქ თბილისის N62 საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის კვლევას
17.11.2016
  
 
სსიპ ქაალქ თბილისის N62 საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის კვლევას საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის მიზნით. კერძოდ,
1.საკანცელარიო ნივთები;
2.სამეურნეო საქონელი;
3.სანიტარულ-ჰიგიენური საშუალებები;
4.ელექტრო საქონელი;
5.საოფისე ავეჯი;
6.სამედიცინო მედიკამენტები;
7.კომპიუტერული მომსახურება;
8.სანტექნიკური მომსახურება;
9.სადერატიზაციო-სადეზინსექციო მომსახურება.
           
შესყიდვის ობიექტის დასახელება და რაოდენობა მოცემულია წინამდებარე განცხადების  დანართში #1.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არა უგვიანეს 2016 წლის 17 ნოემბრისა, შესაბამისი  ინფორმაცია/მონაცემები მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: tbilisi62@mes.gov.ge ან წერილობით წარმოადგინოთ სსიპ ქაალქ თბილისის N62  საჯარო სკოლაში (მისამართი: ქ.თბილისი შარტავას N20). დამატებითი ინფორმაციისათვის დაუკავშირდით საკონტაქტო პირს: დოდო ჩხარტიშვილი, მობ. 577 389577
მადლობას გიხდით ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.

მიბმული ფაილები