ბაზრის კვლევა   სსიპ ქალაქ თბილისის N64 საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის კვლევას
05.01.2017
  
 
სსიპ ქალაქ თბილისის N64 საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის კვლევას საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის მიზნით.
2.სამეურნეო საქონელი;
3.სანიტარულ-ჰიგიენური საშუალებები;
 
           
შესყიდვის ობიექტის დასახელება და რაოდენობა მოცემულია წინამდებარე განცხადების დანართში #1.

აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არა უგვიანეს 2017 წლის 8 იანვრისა, შესაბამისი  ინფორმაცია/მონაცემები მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: tbilisi64@mes.gov.ge@mes.gov.ge ან წერილობით წარმოადგინოთ სსიპ  ქალაქ თბილისის N64  საჯარო სკოლაში (მისამართი: ვაჟა-ფშაველას N6ა-). დამატებითი ინფორმაციისათვის დაუკავშირდით საკონტაქტო პირს:თამარ მამსიკაშვილი ტელ:2 37 12 00
მადლობას გიხდით ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.

მიბმული ფაილები