ბაზრის კვლევა   სსიპ ქალაქ თბილისის N 180 საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის კვლევას
14.11.2016
  
 
სსიპ ქალაქ თბილისის N 180 საჯარო სკოლა ატარებს ბაზრის კვლევას საქონლისა და მომსახურების შესყიდვის მიზნით. კერძოდ,
1.საკანცელარიო ნივთები;
2.სამეურნეო საქონელი;
3.სანიტარულ-ჰიგიენური საშუალებები;
4.ელექტრო საქონელი;
5.საოფისე ავეჯი;
6.სამედიცინო მედიკამენტები;
7.კომპიუტერული მომსახურება;
8.სანტექნიკური მომსახურება;
9.სადერატიზაციო-სადეზინსექციო მომსახურება.
         10. პერსონალური კომპიუტერების, საოფისე აპარატურის, სატელეკომუნიკაციო და    
             აუდიოვიზუალური მოწყობილობების შეკეთება, ტექნიკური მომსახურება და მათთან
            დაკავშირებული მომსახურებები
          11. ტუმბოების, სარქველების, ონკანებისა და ლითონის კონტეინერების, ასევე, მანქანა-
                დანადგარების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
          12. შენობის მოწყობილობების შეკეთება და ტექნიკური მომსახურება
          13. საავტომობილო ტრანსპორტის მომსახურებები
          14. საფოსტო და საკურიერო მომსახურებები
          15. სატელეკომუნიკაციო მომსახურებები
          16. კომპიუტერთან დაკავშირებული მომსახურებები
          17. ბიზნესსა და მენეჯმენტთან დაკავშირებული კონსულტაციები და მომსახურებები
          18. ჩამდინარე წყლებტან დაკავშირებული მომსახურება
          19. დასუფთავება და სანიტარიული მომსახურება
          20. საგანმანათლებლო სფეროში საკონსულტაციო მომსახურება
           21. არქიტექტურული და მასთან                   დაკავშირებული მომსახურებები 
 
 
 
           
შესყიდვის ობიექტის დასახელება და რაოდენობა მოცემულია წინამდებარე განცხადების ნ დანართში N 1. დანართი 2 ( შიტებათ დაყოფილი)

აღნიშნულიდან გამომდინარე, გთხოვთ, არა უგვიანეს 2016 წლის 17 ნოემბრისა, შესაბამისი  ინფორმაცია/მონაცემები მოგვაწოდოთ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: Tbilisi180@mes.gov.ge ან წერილობით წარმოადგინოთ სსიპ ქალაქ თბილისის N 180 საჯარო სკოლაში (მისამართი: ქ.თბილისი, ვარკეთილის 3, მე-3 ა მიკრო რაიონი). დამატებითი ინფორმაციისათვის დაუკავშირდით საკონტაქტო პირს: ირინა მაისაშვილი საკონტაქტო ტელეფონო - 577 331 631 მადლობას გიხდით ბაზრის კვლევაში მონაწილეობისთვის.

მიბმული ფაილები