ბაზრის კვლევა   შპს „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ ატარებს ბაზრის კვლევას
30.03.2017
   
 
შპს საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია (UWSCG) (შემდგომში „დამქირავებელი“) აცხადებს დალუქული სატენდერო წინადადების მიღებას უფლებამოსილი პრეტენდენტებისგან, ქ. ფოთში წყალარინების სისტემის სამშენებლო სამუშაოების შესასრულებლად, კერძოდ შემდეგი სამუშაოებისათვის: 112.4 კმ. ახალი წყალარინების ქსელის ჩაწყობა (აბონენტების დაერთების გარეშე); 28 კანალიზაციის საქაჩი სადგურის (რომელთა სიმძლავრე მერყეობს 2,5 ლ/წ-დან 285 ლ/წ-მდე).

მიბმული ფაილები