სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სიტემაში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად, მნიშვნელოვნად გამარტივდა მიმწოდებლების მიერ დაზუსტებული ტექნიკური დოკუმენტაციისა და საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარდგენის პროცესი. ხსენებული დოკუმენტაციის წარდგენა დღეიდან შესაძლებელია ელექტრონულად, სისტემის შესაბამისი მოდულის მეშვეობით.დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით სააგენტოს ცხელ ხაზს (ტელ: 2 48 48 22)" />
სიახლეები/განცხადებები   გამარტივდა დაზუსტებული დოკუმენტაციის/საკვალიფიკაციო მონაცემების წარდგენა
16.08.2012

906

 

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სიტემაში განხორციელებული ცვლილებების შედეგად, მნიშვნელოვნად გამარტივდა მიმწოდებლების მიერ დაზუსტებული ტექნიკური დოკუმენტაციისა და საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარდგენის პროცესი. ხსენებული დოკუმენტაციის წარდგენა დღეიდან შესაძლებელია ელექტრონულად, სისტემის შესაბამისი მოდულის მეშვეობით.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად დაუკავშირდით სააგენტოს ცხელ ხაზს (ტელ: 2 48 48 22)