სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი DIS130008898_00
23.05.2013

1243

 

2013 წლის 24 მაისს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130008898  ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „იბერია G” (ს/კ 237113388)  შემსყიდველი - სიღნაღის მუნიციპალიტეტი).
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/