სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი DIS130009295_00, DIS130004297_02, DIS130004296_03
28.05.2013

1251

 

საჩივარი DIS130009295_00

2013 წლის 29 მაისს 16:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130009295  ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: მომჩივანი - შპს „ტესლა“ (ს/კ 204561465)  შემსყიდველი - სსიპ „საქართველოს ეროვნული მუზეუმი“.
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

საჩივარი DIS130004297_02

2013 წლის 29 მაისს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130004297  ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: მომჩივანი - შპს „ელფი“ (ს/კ 205122302)  შემსყიდველი - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, დავაში ჩართული დაინტერესებული მხარე - შპს „ელექტრო მონტაჟ სერვისი“ (ს/კ 204516899).
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

საჩივარი DIS130004296_03

2013 წლის 29 მაისს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130004296  ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: მომჩივანი - შპს „ელფი“ (ს/კ 205122302)  შემსყიდველი - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, დავაში ჩართული დაინტერესებული მხარე - შპს „ფუდ ლაინ ჯორჯია“ (ს/კ 205289463).
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/