სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი DIS130009646_00
29.05.2013

1254

 

საჩივარი DIS130009646_00
2013 წლის 31 მაისს 16:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130009646  ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: მომჩივანი - შპს „ტობე“ (ს/კ 212817610)  შემსყიდველი - ქალაქ ქუთაისის მერია.
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/