სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი DIS130004295_03
30.05.2013

1259

 

საჩივარი DIS130004295_03

2013 წლის 31 მაისს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130004295  ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: მომჩივანი - შპს „ელფი“ (ს/კ 205122302)  შემსყიდველი - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო, დავაში ჩართული დაინტერესებული მხარე - შპს „ელექტრო მონტაჟ სერვისი“ (ს/კ 204516899).
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/