სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი DIS130008807_00
06.06.2013

1260

 

საჩივარი DIS130008807_00


2013 წლის 7 ივნისს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130008807  ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: მომჩივანი - შპს „იმედი სპეცმშენი 2“ (ს/კ 200230026)  შემსყიდველი - შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ (ს/კ 202886788).


დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/