სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი DIS130004294_03
07.06.2013

1261

 

საჩივარი DIS130004294_03
2013 წლის 7 ივნისს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130004294  ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: მომჩივანი - შპს „სამება 2011“ (ს/კ  443854982) შემსყიდველი - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო).
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/