სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი DIS130010199_00, DIS130012379_00
11.06.2013

1263

 

საჩივარი DIS130010199_00


2013 წლის 14 ივნისს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130010199  ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: მომჩივანი - შპს „GR GROUP” (ს/კ 404978342)  შემსყიდველი - საქართველოს პარლამენტის აპარატი).


დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

საჩივარი DIS130012379_00


2013 წლის 14 ივნისს 16:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130012379 გამარტივებული  ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: მომჩივანი - შპს „ხუროთმოძღვარი“ (ს/კ 225375527)  შემსყიდველი - ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა).


დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/