სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი DIS130004294_04
12.06.2013

1264

 

საჩივარი DIS130004294_04


2013 წლის 12 ივნისს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130004294  ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: მომჩივანი - შპს „ეკო მითი“ (ს/კ 412670550)  შემსყიდველი - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო.


დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/