სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი DIS130011357_01, DIS130011524_01
19.06.2013

1271

 

საჩივარი DIS130011357_01


2013 წლის 21 ივნისს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130011357 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: მომჩივანი - შპს „ივერია მოტორსი“ (ს/კ 202342535)  შემსყიდველი - შპს „თბილსერვის ჯგუფი“ (ს/კ 206267494).


დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

საჩივარი DIS130011524_01


2013 წლის 21 ივნისს 16:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130011524  ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: მომჩივანი - შპს „გონივრული ტექნოლოგიები“ (ს/კ 404397158)  შემსყიდველი - სსიპ „სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო“.


დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/