სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი DIS130010226_02;
26.06.2013

1277

 

საჩივარი DIS130010226_02

2013 წლის 28 ივნისს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130010226 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: შპს „უნივერსალ ჯგუფი“ (ს/კ 401978650)  შემსყიდველი - შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ (ს/კ 202886788).


დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/