სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი DIS130012001_01, DIS130012107_01, DIS130013637_01, DIS1300
03.07.2013

1289

 

საჩივარი DIS130012001_01


2013 წლის 5 ივლისს 16:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130012001 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: შპს „რეილსერვისი“ (ს/კ 406080734) შემსყიდველი - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო.


დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

საჩივარი DIS130012107_01


2013 წლის 5 ივლისს 16:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130012107 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: შპს „გარდაბნის საგზაო სამმართველო“ (ს/კ 226517908) შემსყიდველი - დმანისის მუნიციპალიტეტი.


დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/


საჩივარი DIS130013637_01


2013 წლის 5 ივლისს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130013637 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: შპს „ხალი“ (ს/კ 200052030) შემსყიდველი - ვაკის რაიონის გამგეობა.


დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

საჩივარი DIS130013637_01


2013 წლის 5 ივლისს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130013637 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: ი/მ „გიორგი ვართანოვი“ (პ/N 22001018663) შემსყიდველი - შპს აკადემიკოს ნიკოლოზ ყიფშიძის სახელობის ცენტრალური საუნივერსიტეტო კლინიკა (205165453).


დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/