სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი DIS130011756_01, DIS130011378_01, DIS130012315_01, DIS1300
15.07.2013

1296

 

საჩივარი DIS130011756_01

2013 წლის 15 ივლისს 16:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130011756 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: შპს „ვიტაფარმი“ (ს/კ 245422742) შემსყიდველი - სსიპ „თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი“.
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/?spa

საჩივარი DIS130011378_01

2013 წლის 15 ივლისს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130011378 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: შპს „ორნამენტი“ (ს/კ 202230889) შემსყიდველი - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო.
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/?spa

საჩივარი DIS130012315_01

2013 წლის 15 ივლისს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130012315 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: შპს „ბორანი“ (ს/კ 231960296) შემსყიდველი - თერჯოლის მუნიციპალიტეტი.
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/?spa

საჩივარი DIS130012476_02

2013 წლის 15 ივლისს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130012315 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: შპს „ელექტრო მონტაჟ სერვისი“ (ს/კ 204516899) შემსყიდველი - სსიპ „შემოსავლების სამსახური“.
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/?spa