სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი DIS130013708_01, DIS130010646_01, DIS130014846_01, DIS1300
26.07.2013

1314

 

საჩივარი DIS130013708_01
2013 წლის 29 ივლისს 16:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130013708 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: შპს „MSHEN-GROUP მშენ-გროუფ" (400028395), შემსყიდველი - თვითმმართველი ერთეული ბაღდათის მუნიციპალიტეტი.
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/?spa

საჩივარი DIS130010646_01
2013 წლის 29 ივლისს 16:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130010646 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: შპს „მშენებელი“ (ს/კ 404398567) შემსყიდველი - საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/?spa


საჩივარი DIS130014846_01
2013 წლის 29 ივლისს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130014846 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: შპს „ინტელექტი“ (ს/კ 230084422) შემსყიდველი - თვითმმართველი ერთეული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი, დაინტერესებული მხარე - შპს „მშენებელი პირველი“ (ს/კ 205264248).
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/?spa

საჩივარი DIS130014846_01
2013 წლის 29 ივლისს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130014846 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: შპს „გზაჯვარედინი“ (206143298), შემსყიდველი - თვითმმართველი ქალაქი ფოთი, დაინტერესებული მხარე - შპს „ექსიმ ტრაფიკი“ (ს/კ202344980).
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/?spa