საჩივარი DIS130005883_00  2013 წლის 8 აპრილს 16:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130005883 გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „გონი“ (ს/კ 406027080) შემსყიდველი - მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა)დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/  საჩივარი DIS130007244_00  2013 წლის 8 აპრილს 16:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130007244 გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „pro.mt” (ს/კ 400059235) შემსყიდველი - ქალაქ თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა)დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/  საჩივარი DIS130007668_00  2013 წლის 8 აპრილს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130007668 გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „აუდიტორული კომპანია პროფესიონალი“ (ს/კ 200262973) შემსყიდველი - სსიპ „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“)დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/ საჩივარი DIS130006698_00  2013 წლის 8 აპრილს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130006698 გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: ი/მ „ვახტანგი ხიმშიაშვილი“ (პ/N 61010007233) შემსყიდველი - შუახევის მუნიციპალიტეტი)დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი DIS130005883_00, DIS130007244_00, DIS130007668_00, DIS1300
08.04.2013

1189

 

საჩივარი DIS130005883_00

 

2013 წლის 8 აპრილს 16:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130005883 გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „გონი“ (ს/კ 406027080) შემსყიდველი - მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგეობა)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

 

 

საჩივარი DIS130007244_00

 

2013 წლის 8 აპრილს 16:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130007244 გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „pro.mt” (ს/კ 400059235) შემსყიდველი - ქალაქ თბილისის დიდუბის რაიონის გამგეობა)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

 

 

საჩივარი DIS130007668_00

 

2013 წლის 8 აპრილს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130007668 გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „აუდიტორული კომპანია პროფესიონალი“ (ს/კ 200262973) შემსყიდველი - სსიპ „ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი“)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

 

საჩივარი DIS130006698_00

 

2013 წლის 8 აპრილს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130006698 გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: ი/მ „ვახტანგი ხიმშიაშვილი“ (პ/N 61010007233) შემსყიდველი - შუახევის მუნიციპალიტეტი)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/