სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი DIS130004097_01, DIS130006249_00, DIS130007140_00, DIS1300
26.04.2013

1206

 

საჩივარი DIS130004097_01
2013 წლის 23 აპრილს 16:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130004297 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „ელექტრო მონტაჟ სერვისი“ (ს/კ 204516899) შემსყიდველი - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

საჩივარი DIS130006249_00
2013 წლის 23 აპრილს 16:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130006249 გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს "თბილსათბობმშენი" (202913696) შემსყიდველი - ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრი“)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

საჩივარი DIS130007140_00
2013 წლის 23 აპრილს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130007140 გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: ი/მ „რევაზ თოდრია“ (61004002846) შემსყიდველი - ქობულეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა).

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

საჩივარი DIS130006249_01
2013 წლის 23 აპრილს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130006249 გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს ,,თელა'' (225059156) შემსყიდველი - ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრი“)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/