სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი DIS130004294_01
07.05.2013

1213

 

2013 წლის 7 მაისს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130004294 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „G.M.M.“ (401969250) შემსყიდველი - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო).
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/