საჩივარი DIS130008532_01 2013 წლის 13 მაისს 16:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130008532 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: ი/მ „ეკატერინე ნეფარიძე“ (პ/N 43001028026)  შემსყიდველი - თიღვის მუნიციპალიტეტის გამგეობა).დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი DIS130008532_01
10.05.2013

1221

 

საჩივარი DIS130008532_01

 

2013 წლის 13 მაისს 16:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130008532 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: ი/მ „ეკატერინე ნეფარიძე“ (პ/N 43001028026)  შემსყიდველი - თიღვის მუნიციპალიტეტის გამგეობა).

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/