სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი DIS130005348_00, DIS130009152_00, DIS130010079_00, DIS1300
17.05.2013

1230

 

საჩივარი DIS130005348_00
2013 წლის 17 მაისს 16:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130005348 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „ეკონომი“ (ს/კ 200022313)  შემსყიდველი - შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება სასაზღვრო პოლიცია).
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

საჩივარი DIS130009152_00
2013 წლის 17 მაისს 16:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130009152 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „ბიზოლ ჯორჯია“ (ს/კ 404912546)  შემსყიდველი - საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური).
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

საჩივარი DIS130010079_00
2013 წლის 17 მაისს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130010079 გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „ალგორითმი“ (ს/კ 205043237)  შემსყიდველი - შპს „ბათუმის წყალი“).
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

საჩივარი DIS130004294_02
2013 წლის 17 მაისს 14:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130004294  ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „სამება“ – 2011 (ს/კ 443854982) შემსყიდველი - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო.
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

საჩივარი DIS130008863_00
2013 წლის 20 მაისს 16:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130008863 გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „გეო-აპექსი“ (ს/კ 202223147) შემსყიდველი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო).
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

საჩივარი DIS130009934_00
2013 წლის 20 მაისს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130009934 გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „გეო-აპექსი“ (ს/კ 202223147) შემსყიდველი - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი)).
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/