სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი DIS130004295_02
21.05.2013

1231

 

 საჩივარი DIS130004295_02

2013 წლის 22 მაისს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130004295  ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „G.M.M” (ს/კ 401969250) შემსყიდველი - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო.
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/