საჩივარი DIS130005213_00 2013 წლის 29 მარტს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130005213 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: ფ/პ „ანა გაბრაიძე“ (პ/N (01006010811) შემსყიდველი - ქ. თბილსის მერია)დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/ საჩივარი DIS130004685_002013 წლის 29 მარტს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130004685 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებით) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „საზოგადოებრივი აზრის კვლევისა და მარკეტინგის ინსტიტუტი“ (ს/კ 201948697) შემსყიდველი: სსიპ „საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია“)დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე:   https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/ საჩივარი DIS130004074_002013 წლის 29 მარტს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130004074 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებით) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „მეგავიტი“ (ს/კ 443584651) შემსყიდველი: შსს სპეციალური და საგანგებო ღონისძიების ცენტრი)დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე:  https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/საჩივარი DIS130005374_002013 წლის 29 მარტს 18:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130005374 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებით) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: ი/მ „ბაქარი თათელიშვილი (პ/N60001084790)  შემსყიდველი: შპს „ქუთაისის რეგიონალური სისხლის ბანკი“)დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე:  https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი DIS130004410_00 , DIS130005213_00, DIS130004685_00, DIS130
29.03.2013

1186

 

საჩივარი DIS130005213_00

 2013 წლის 29 მარტს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130005213 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: ფ/პ „ანა გაბრაიძე“ (პ/N (01006010811) შემსყიდველი - ქ. თბილსის მერია)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

 

საჩივარი DIS130004685_00

2013 წლის 29 მარტს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130004685 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებით) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „საზოგადოებრივი აზრის კვლევისა და მარკეტინგის ინსტიტუტი“ (ს/კ 201948697) შემსყიდველი: სსიპ „საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია“)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე:   https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

 

საჩივარი DIS130004074_00

2013 წლის 29 მარტს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130004074 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებით) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „მეგავიტი“ (ს/კ 443584651) შემსყიდველი: შსს სპეციალური და საგანგებო ღონისძიების ცენტრი)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე:  https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

საჩივარი DIS130005374_00

2013 წლის 29 მარტს 18:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130005374 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებით) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: ი/მ „ბაქარი თათელიშვილი (პ/N60001084790)  შემსყიდველი: შპს „ქუთაისის რეგიონალური სისხლის ბანკი“)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე:  https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/