საჩივარი DIS130006324_00  2013 წლის 1 აპრილს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130006324 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი:“ვეგა-მ” (ს/კ 404877610) შემსყიდველი - შპს „საქართველოს ტელერადიოცენტრი“)დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/  საჩივარი DIS130004789_002013 წლის 1 აპრილს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130004789 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებით) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „ინკო“ (ს/კ 205189142) შსს სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების ცენტრი)დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე:   https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/ საჩივარი DIS130003955_00  2013 წლის 1 აპრილს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130003955 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „პროფიმპექსი“ (ს/კ 202463592) შემსყიდველი - სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“)დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/  " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი DIS130006324_00, DIS130004789_00, DIS130003955_00
01.04.2013

1187

 

საჩივარი DIS130006324_00

 

2013 წლის 1 აპრილს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130006324 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი:“ვეგა-მ(ს/კ 404877610) შემსყიდველი - შპს „საქართველოს ტელერადიოცენტრი“)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

 

საჩივარი DIS130004789_00

2013 წლის 1 აპრილს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130004789 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებით) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „ინკო“ (ს/კ 205189142) შსს სპეციალური და საგანგებო ღონისძიებების ცენტრი)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე:   https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

 

საჩივარი DIS130003955_00

 

 

2013 წლის 1 აპრილს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130003955 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „პროფიმპექსი“ (ს/კ 202463592) შემსყიდველი - სსიპ „ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო“)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/