სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი DIS130008366_00, DIS130004295_00, DIS130007725_00, DIS1300
22.04.2013

1197

 

საჩივარი DIS130008366_00
2013 წლის 22 აპრილს 16:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130008366 გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: ფ/პ
ანა გაბრიაძე“ (პ/N 01006010811) შემსყიდველი - ქ. თბილისის მთაწმინდის რაიონის გამგეობა)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

საჩივარი DIS130004295_00
2013 წლის 22 აპრილს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130004295_00, გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „ელექტრო მონტაჟ სერვისი“ (204516899) შემსყიდველი - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

საჩივარი DIS130007725_00

2013 წლის 22 აპრილს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130007725_00, გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „ალგორითმი“ (ს/კ 205043237) შემსყიდველი -ჭიათურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

საჩივარი DIS130004296_00
2013 წლის 22 აპრილს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130004296_00, გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „ლამპარი 2008“ (ს/კ 202440466) შემსყიდველი - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/