სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი DIS130009700_00, DIS130007846_00, DIS130009915_00
24.05.2013

1248

 

საჩივარი DIS130009700_00
2013 წლის 27 მაისს 16:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130009700  ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: მომჩივანი - შპს „ხალი“ (ს/კ 200052030)  შემსყიდველი - გორის მუნიციპალიტეტი).
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

საჩივარი DIS130007846_00
2013 წლის 27 მაისს 16:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130007846  ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: მომჩივანი - შპს „New Road” (ს/კ 441993112)  შემსყიდველი - ქ. თბილისის მერია.
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

საჩივარი DIS130009915_00
2013 წლის 27 მაისს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130009915  ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: მომჩივანი - დსს „მინიოს ბალდაი“,   შემსყიდველი - აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო, დავაში ჩართული დაინტერესებული მხარე - შპს „BATUMI GROUP” (ს/კ 448388520).
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/