სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი DIS130011386_00, DIS130006249_01, DIS130010226_00, DIS1300
10.06.2013

1262

 

საჩივარი DIS130011386_00


2013 წლის 10 ივნისს 16:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130011386  ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: მომჩივანი - ი/მ „გიორგი ვართანოვი“ (პ/N22001018663) შემსყიდველი - სსიპ „შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი“)
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/


საჩივარი DIS130006249_01


2013 წლის 10 ივნისს 16:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130006249  ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: მომჩივანი - შპს „თბილსათბობმშენი“ (ს/კ 202913696) შემსყიდველი - ა(ა)იპ „აგროსერვის ცენტრი“)
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/


საჩივარი DIS130010226_00


2013 წლის 10 ივნისს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130010226  ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: მომჩივანი - შპს „გეოტეკი“ (404966355) შემსყიდველი - შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ (ს/კ 202886788).
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/


საჩივარი DIS130011024_00


2013 წლის 10 ივნისს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130011024  ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: მომჩივანი - შპს „შპს პემ“ (226518382) შემსყიდველი - საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი.


დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/