სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი DIS130012656_01; DIS130010404_01; DIS130012106_01
27.06.2013

1282

 

საჩივარი DIS130012656_01

2013 წლის 28 ივნისს 16:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130012656 გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: ი/მ „თამაზ ბუკია“ (პ/N19001054047)  შემსყიდველი - ხობის მუნიციპალიტეტის გამგეობა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

საჩივარი DIS130010404_01

2013 წლის 28 ივნისს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130010404 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: შპს „ბილდინგ ჰაუსი“ (ს/კ 205286251)  შემსყიდველი - ქ. თბილისის მერია.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

საჩივარი DIS130012106_01

2013 წლის 28 ივნისს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130012106 გამარტივებულ ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: შპს „გრემი“ (ს/კ 404956311)  შემსყიდველი - სსიპ „ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვის დახმარების სახელმწიფო ფონდი“.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/