სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი DIS130013738_01, DIS130013935_01, DIS130013935_01
25.07.2013

1313

 

საჩივარი DIS130013738_01
2013 წლის 26 ივლისს 16:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA13003738 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: შპს „Urban Motors“-ი (ს/კ 401971185), შემსყიდველი - შპს ,,თბილსერვის ჯგუფი” (ს/კ 206267494), დაინტერესებული მხარე - შპს „ივერია მოტორსი“ (ს/კ 202342535).
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/?spa

საჩივარი DIS130013935_01
2013 წლის 26 ივლისს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130013935 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: შპს „ალზუ“ (ს/კ 202447478), შემსყიდველი - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა, დაინტერესებული მხარე - შპს „ივერია მოტორსი“ (ს/კ 202342535).
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/?spa

საჩივარი DIS130013342_01
2013 წლის 26 ივლისს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130013342 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: შპს „ნიკა“ (ს/კ 448387022) შემსყიდველი - ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა.
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/?spa