სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი DIS130015203_01, DIS130013264_01, DIS130014262_01, DIS1300
05.08.2013

1321

 

საჩივარი DIS130015203_01
2013 წლის 5 აგვისტოს 16:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130015203 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: შპს „ოლდ ბათუმი“ (445428190), შემსყიდველი - შინაგან საქმეთა სამინისტროს საქვეუწყებო დაწესებულება სასაზღვრო პოლიცია
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/?spa

საჩივარი DIS130013264_01
2013 წლის 5 აგვისტოს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130013264 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: შპს „იბერია-G” (ს/კ 237113388) შემსყიდველი - თვითმმართველი ქალაქი - ბათუმის მერია.
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/?spa


საჩივარი DIS130014262_01
2013 წლის 5 აგვისტოს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130014262 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: შპს „ქეთურინა“ (ს/კ 445393770) შემსყიდველი - თვითმმართველი ქალაქი - ბათუმის მერია.
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/?spa

საჩივარი DIS130013257_01
2013 წლის 5 აგვისტოს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130013257 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა: შპს „ბადუ გრუპი“ (ს/კ 400025860) შემსყიდველი - შპს „თბილსის სატრანსპორტო კომპანია“ (ს/კ 202886788).
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/?spa