სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი DIS130018437_02, DIS130018465_02, DIS130018462_03
20.09.2013

1374

 

2013 წლის 20 სექტემბერს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130018437, SPA130018465 და SPA130018462 ელექტრონულ ტენდერებთან) საჩივრების განხილვა, მომჩივანი: შპს „ზუდა“ (ს/კ 441554177), შემსყიდველი - თელავის მუნიციპალიტეტი, დავაში ჩართული დაინტერესებული მხარე - შპს „თენა ჯორჯია“ (ს/კ 431167658).

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/?spa