სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი DIS130020633_01
22.10.2013

1405

 

2013 წლის 22 ოქტომბერს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება (SPA130020633 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა, მომჩივანი: შპს „გეოტეკი“ (ს/კ 404966355), შემსყიდველი - შპს „თბილისის სატრანსპორტო კომპანია“ დავაში ჩართული დაინტერესებული მხარე - შპს „რეილსერვისი“ (ს/კ 406080734).
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/?spa