საჩივარი DIS13004198_00  2013 წლის 25 მარტს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130004198 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს “ჯეო ტრენდი“ (404860085) შემსყიდველი - საქართველოს შსს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი)დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/  საჩივარი DIS13004539_00  2013 წლის 25 მარტს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130004539 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: ფ/პ „ანა გაბრაიძე“ (პ/N (01006010811) შემსყიდველი - ქ. თბილსის მერია)დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/ საჩივარი DIS13004012_002013 წლის 25 მარტს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130004012 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებით) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: ი/მ „თეონა მარგველაშვილი“ (პ/N 5900102580) შემსყიდველი: თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი)დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე:   https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/ საჩივარი DIS13005613_002013 წლის 25 მარტს 18:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130005613 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებით) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „GMC GROUP” (ს/კ 416304412) შემსყიდველი: შპს „სინათლის ქალაქი“)დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე:  https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/  " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი DIS13004198_00, DIS13004539_00, DIS13004012_00, DIS1300561
25.03.2013

1176

 

 

საჩივარი DIS13004198_00

 

2013 წლის 25 მარტს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130004198 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს ჯეო ტრენდი“ (404860085) შემსყიდველი - საქართველოს შსს დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

 

საჩივარი DIS13004539_00

 

 2013 წლის 25 მარტს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130004539 ელექტრონულ ტენდერთან) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: ფ/პ „ანა გაბრაიძე“ (პ/N (01006010811) შემსყიდველი - ქ. თბილსის მერია)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

 

საჩივარი DIS13004012_00

2013 წლის 25 მარტს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130004012 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებით) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: ი/მ „თეონა მარგველაშვილი“ (პ/N 5900102580) შემსყიდველი: თვითმმართველი ქალაქი რუსთავი)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე:   https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/

 

საჩივარი DIS13005613_00

2013 წლის 25 მარტს 18:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130005613 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებით) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: შპს „GMC GROUP” (ს/კ 416304412) შემსყიდველი: შპს „სინათლის ქალაქი“)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე:  https://tenders.procurement.gov.ge/dispute/