საჩივარი DIS13004422_00 და DIS130004423_00 2013 წლის 22 მარტს 16:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130004422 და SPA130004423 ელექტრონულ ტენდერებთან დაკავშირებით) საჩივრების განხილვა (მომჩივანი: შპს „WEST DEVELOPMENT” (ს/კ446953486) შემსყიდველი - საქართველო ტექნიკური უნივერსიტეტი) დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ საჩივარი DIS13001639_00 და DIS130001640_00  2013 წლის 22 მარტს 17:00 და 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130001639 და SPA130001640 ელექტრონულ ტენდერებთან დაკავშირებით) საჩივრების განხილვა (მომჩივანი: შპს „ბიოლენდი+“–ის (ს/კ(404415156) შემსყიდველი სს“ ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი“) დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ საჩივარი DIS13003927_002013 წლის 22 მარტს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130003927 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებით) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: ი/მ „გიორგი წიკლაური“ (პ/N 01001030842) შემსყიდველი თვითმმართველი ქალაქი ფოთის მერია)დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/ " />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი DIS13004422_00, DIS130004423_00, DIS13001639_00, DIS130001
22.03.2013

1173

 

საჩივარი DIS13004422_00 და DIS130004423_00

 

2013 წლის 22 მარტს 16:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130004422 და SPA130004423 ელექტრონულ ტენდერებთან დაკავშირებით) საჩივრების განხილვა (მომჩივანი: შპს „WEST DEVELOPMENT” (ს/კ446953486) შემსყიდველი - საქართველო ტექნიკური უნივერსიტეტი)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/

 

საჩივარი DIS13001639_00 და DIS130001640_00

 

 

2013 წლის 22 მარტს 17:00 და 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130001639 და SPA130001640 ელექტრონულ ტენდერებთან დაკავშირებით) საჩივრების განხილვა (მომჩივანი: შპს „ბიოლენდი+“–ის (ს/კ(404415156) შემსყიდველი სს“ ინფექციური პათოლოგიის, შიდსისა და კლინიკური იმუნოლოგიის სამეცნიერო პრაქტიკული ცენტრი“)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/

 

საჩივარი DIS13003927_00

2013 წლის 22 მარტს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება  (SPA130003927 ელექტრონულ ტენდერთან დაკავშირებით) საჩივრის განხილვა (მომჩივანი: ი/მ „გიორგი წიკლაური“ (პ/N 01001030842) შემსყიდველი თვითმმართველი ქალაქი ფოთის მერია)

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/