2012 წლის 11 აპრილს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N112 საჩივრის (მომჩივანი შპს ,,LMC”  - შემსყიდველი თვითმმართველი ქალაქი - ბათუმის მერია) განხილვა.  დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ   შემდეგ მისამართზე http://dispute.procurement.gov.ge" />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N112
10.04.2012

725

 

2012 წლის 11 აპრილს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N112 საჩივრის (მომჩივანი შპს ,,LMC”  - შემსყიდველი თვითმმართველი ქალაქი - ბათუმის მერია) განხილვა. 

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ   შემდეგ მისამართზე http://dispute.procurement.gov.ge