2012 წლის 18 აპრილს 16:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N116 საჩივრის (მომჩივანი შპს ,,თიგო+“  - შემსყიდველი სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა) განხილვა. დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge" />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N116
13.04.2012

731

 

2012 წლის 18 აპრილს 16:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N116 საჩივრის (მომჩივანი შპს ,,თიგო+“  - შემსყიდველი სენაკის მუნიციპალიტეტის გამგეობა) განხილვა

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge