2012 წლის 19 აპრილს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N117 და N118  საჩივრების  (მომჩივანი შპს ,,მტმ“  - შემსყიდველი  თვითმმართველი ქალაქის –ბათუმის მერია) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge" />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N117 და N118
19.04.2012

734

 

2012 წლის 19 აპრილს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N117 და N118  საჩივრების  (მომჩივანი შპს ,,მტმ“  - შემსყიდველი  თვითმმართველი ქალაქისბათუმის მერია) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge