2012 წლის 19 აპრილს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N119  საჩივრის  (მომჩივანი შპს ,,გზები“  - შემსყიდველი  თვითმმართველი ქალაქის –ბათუმის მერია) განხილვა. დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge" />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N119
19.04.2012

735

 

2012 წლის 19 აპრილს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N119  საჩივრის  (მომჩივანი შპს ,,გზები“  - შემსყიდველი  თვითმმართველი ქალაქისბათუმის მერია) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge