2012 წლის 2 მაისს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N124 საჩივრის  (მომჩივანი შპს ,,დიჯითი“  – შემსყიდველი საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ) განხილვა.     დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge" />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N124
27.04.2012

746

 

2012 წლის 2 მაისს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N124 საჩივრის  (მომჩივანი შპს ,,დიჯითი“  შემსყიდველი საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ) განხილვა.    

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge