სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N126
01.05.2012

749

 

2012 წლის 2 მაისს 16:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N126 საჩივრის (მომჩივანი შპს ,,ა გაერთიანება" - შემსყიდველი თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია) განხილვა.
დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge