სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N127
04.05.2012

762

 

2012 წლის 4 მაისს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N127 საჩივრის  (მომჩივანი -შპს ,,ინკლაინი“  – შემსყიდველი სსიპ ,,ბათუმის ბულვარი“ )განხილვა.    

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge