2012 წლის 8 მაისს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N128 საჩივრის  (მომჩივანი - შპს ,,ჯინო +“  – შემსყიდველი სსიპ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი) განხილვა.     დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge" />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N128
05.05.2012

767

 

2012 წლის 8 მაისს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N128 საჩივრის  (მომჩივანი - შპს ,,ჯინო +“  შემსყიდველი სსიპ,,თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი) განხილვა.    

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge