2012 წლის 8 მაისს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N129 საჩივრის  (მომჩივანი - შპს ,,აარგანათება“  – შემსყიდველი თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია) განხილვა.     დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge" />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N129
05.05.2012

768

 

2012 წლის 8 მაისს 18:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N129 საჩივრის  (მომჩივანი - შპს ,,აარგანათება“  შემსყიდველი თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია) განხილვა.    

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge