2012 წლის 8 მაისს 18:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N130 საჩივრის  (მომჩივანი - შპს ,,აზერტუნელის“ ფილიალი საქართველოში  – შემსყიდველი სსიპ ,,შემოსავლების სამსახური“) განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge" />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N130
07.05.2012

769

 

2012 წლის 8 მაისს 18:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოში შესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N130 საჩივრის  (მომჩივანი - შპს ,,აზერტუნელის“ ფილიალი საქართველოში  შემსყიდველი სსიპ ,,შემოსავლების სამსახური“) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge