2012 წლის 15 მაისს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოშიშესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N132 საჩივრის  (მომჩივანი -  შპს შპს ,,დასა“  – შემსყიდველი სსიპ ,,დაცული ტერიტორიების სააგენტო“)განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge" />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N132
14.05.2012

786

 

2012 წლის 15 მაისს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოშიშესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N132 საჩივრის  (მომჩივანი -  შპს შპს ,,დასა“  – შემსყიდველი სსიპ ,,დაცული ტერიტორიების სააგენტო“)განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge