2012 წლის 17 მაისს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოშიშესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N133 საჩივრის  (მომჩივანი -  შპს ,,BGN”   შემსყიდველი სსიპ ,,მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი“)განხილვა.დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/" />
სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N133
17.05.2012

793

 

2012 წლის 17 მაისს 17:30 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოშიშესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N133 საჩივრის  (მომჩივანი -  შპს ,,BGN”   შემსყიდველი სსიპ ,,მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი“)განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ შემდეგმისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge/