სიახლეები/განცხადებები   დავების განხილვის საბჭოს სხდომა: საჩივარი N134
22.05.2012

797

 

2012 წლის 23 მაისს 17:00 საათზე კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოშიშესყიდვებთან დაკავშირებული დავების განხილვის საბჭოში გაიმართება N134 საჩივრის  (მომჩივანი -  შპს ,,კომლენდი”  შემსყიდველი - თვითმმართველი ერთეული ზესტაფონის მუნიციპალიტეტი) განხილვა.

დაინტერესებულ პირებს აღნიშნული საჩივრის შესახებ ინფორმაციის მოძიება შეუძლიათ  შემდეგ მისამართზე: http://dispute.procurement.gov.ge